Testimonial

“In mijn beleving, en achteraf terugkijkend, kan ik met volle zekerheid zeggen dat ik Els als ‘Westerse Sjamaan’ heb ervaren. Met volste vertrouwen kan ik zeggen dat ik de begeleiding kan vergelijken met de rol die een traditionele meester-sjamaan inneemt, met het enige grote verschil zijnde: de wijze van initiatie. In traditionele stammen herkent de meester dezelfde kwaliteiten en potentie in een kind of jong-volwassenen, neemt deze via initiatie in de leer, laat deze ontwaken, leert deze traditionele methodes, waardoor op die wijze een nieuwe sjamaan de stam kan (bege)leiden. 

Echter werkt dit proces hier in het Westen, en bij Els net iets anders; hier word een persoon, al dan niet bewust of onbewust, via etherische wegen en netwerken naar Els geleid, gaat men samen op de mythologische zoektocht om zijn of haar eigen initiatie, methodes, en kwaliteiten te ontdekken, en wordt de persoon op eigen individuele kracht meester van z’n eigen proces. 

De geesteswereld is ver-rijkend, en waar Traditionele stammen al bekend zijn met meer ‘Aardse en elementele geestes-stammen’, vertrekken de welvarende landen zich op ontdekkingstocht in het spirituele en symbolische ruimte-tijdperk; een collectieve verkenningstocht die zo divers en gelaagd is als het Universum zelve. Dit is waarom mensen zoals Els zo waardevol en noodzakelijk zijn: deze mensen zijn wat de individualistisch landen nodig hebben; er is geen verkenningstocht zonder een kapitein met de nodige kennis en ervaring en de kapitein hier is Els: Saluté! ” Terug naar Testimonials