Voor wie?

“Je bént je talent. Je gave dat ben jij”

Van trauma naar talent’  is van toepassing op jou – wanneer je je graag bewust wilt worden van de talenten of gaves waarmee jij geboren bent – wanneer je wilt onderzoeken hoe jouw levensgeschiedenis heeft bijgedragen en nog steeds bijdraagt aan deze talenten – als je er wilt achter komen welke van jouw gaven juist sterker werden omdat er in jouw leven:

 • niet echt naar je geluisterd werd
 • nauwelijks ruimte werd gegeven aan jouw gevoel
 • geen rekening gehouden werd met jouw grenzen
 • veel nadruk gelegd werd op hoe anderen zich voelden
 • veel waardering werd gegeven voor jouw hulp aan anderen
 • jou opzettelijk pijn werd gedaan
 • voornamelijk aandacht voor je buitenkant was
 • geen verbinding was tussen vader en moeder
 • twee culturen samen komen
 • veel schuld en schaamte was
 • veel geheimen waren
 • zo vaak verhuisd werd
 • ogenschijnlijk niemand was die je begreep of jouw taal sprak
 • perioden waren waarin je niet uit je woorden kon komen
 • een familielid (of jijzelf) werd genegeerd, ontkend of doodgezwegen
 • manipulatie de enige manier was om je te laten doen wat een ander van je wilde
 • geen veiligheid werd geboden door een ouder die voor je had moeten zorgen
 • familieleden waren (of jijzelf) die leden aan ernstige psychische of lichamelijke ziekte
 • veel aandacht en waardering was voor hoge cijfers, titels en diploma’s

De therapievorm van trauma naar talent’ is geschikt voor jou wanneer je vervulling en levensvreugde wilt ervaren door gehoor te geven aan invulling en uitvoering van je talenten.