Privacyverklaring
Innerlijk Beeld neemt de privacy van websitebezoekers en (potentiële) cliënten serieus en geef geen informatie door aan derden.

Website
Deze website maakt gebruik van analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy. Hiervoor is, op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, geen toestemming vereist van de websitebezoekers. Het betreft cookies van Google Analytics. Daarvoor heeft Innerlijk Beeld een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, IP-adressen geanonimiseerd en ervoor gezorgd dat gegevens niet gedeeld worden met Google of derden. Innerlijk Beeld maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

E-mail
E-mailberichten en berichten via de contactpagina van de website worden van alle computers verwijderd nadat telefonisch of persoonlijk contact heeft plaatsgevonden.