Inspirator

C.G. Jung (1875-1961)
Zwitserse arts en psychiater, grondlegger van de dieptepsychologie:

“Mijn leven is de geschiedenis van een zelfverwerkelijking van het onbewuste”.

Het centrale doel van Jungs psychologie is het proces van de zelfverwezenlijking of individuatie.

Het gedachtegoed van Jung gaat er vanuit dat de mens in zijn doen en laten aangestuurd wordt vanuit zijn onderbewuste. Vanuit een disbalans ontstaat vaak de noodzaak te willen veranderen. Dit ontstaat vanzelf, vanuit het zelfhelende vermogen van de mens, maar ook vanuit de bewuste wens.

De aansturing van de disbalans maar ook het proces tot heling liggen in het onbewuste. Om helder te krijgen wat zich hierin afspeelt, dienen processen die in het onbewuste plaatsvinden, bewust gemaakt te worden. Als middel wordt zelfonderzoek gedaan aan de hand van persoonlijk materiaal zoals bijvoorbeeld dromen, tekeningen en imaginaties. Traumatische gebeurtenissen of onbewuste aannames worden op deze manier behandeld.

Analytische therapie is er op gericht het spanningsveld tussen de tegenstellingen in de mens te verkleinen waardoor het handelen van de mens meer in overeenstemming komt met zijn gevoel. Hierdoor ontstaat een gevoel van lukken en ‘gelukt-zijn’. De belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat je wilt zijn wie je bent.